desigualtats per raons de discapacitats

Definim discapacitat a la condició d'aquella persona que té una funció física o mental, limitada o anul·lada per complet respecte a la mitjana de la població. Afecta a un sector minoritari de la població i aquests es solen sentir apartats i/o discriminats per ser com son.

Escoles Adaptades

Els centres d'educació especial estan dirigits a alumnes amb necessitats educatives alternatives, causades per superdotació o per discapacitats físiques, psíquiques o mentals.

Com accedir-hi:

Requisits:

  • Nens i nenes amb discapacitat en edat escolar.

Tràmits:

  • Abans de fer la preinscripció escolar, cal contactar directament amb l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) del sector on l'alumne o l'alumna tingui la residència habitual.

  • L'EAP farà una valoració multidisciplinària de les necessitats educatives especials de l'alumne o l'alumna i un informe en el qual es determini si és possible o no la seva integració en un centre ordinari d'ensenyament, i el seu corresponent derivació a el centre més adequat.

  • És recomanable fer aquest tràmit amb temps suficient per poder formalitzar la matriculació en els terminis establerts.

Observacions:

Cal tenir en compte el període de preinscripcions, tant el de les escoles ordinàries com el de les escoles d'educació especial.

FILE2244.jpg
 
Archivo_000.jpeg

LARA, BESALÚ

Una nena que va néixer amb rigidesa a les articulacions aconsegueix posar-se dreta després de sis operacions

La Lara té dos anys i deu mesos, i va néixer amb una alteració genètica molt rara que li provoca rigidesa a les articulacions. Els primers diagnòstics mèdics van ser molt pessimistes, però la perseverança de les seves mares per trobar un especialista que li veiés possibilitats per millorar, ha tingut els seus fruits. Fins i tot un músic els ha escrit una cançó sobre la seva lluita

  Reportatge                Cançó